Event
Dia de la Diversitat – Barcelona pels Drets Humans

Date
Monday 7 and Tuesday 8 November 2016

Customer
Departament de Promoció de la Infància i l’Adol·lescència de l’Ajuntament de Barcelona

Location
Espai Jove la Fontana – Districte de Gràcia (Barcelona)

Description
Conceptualization and design of the project, educational management (programming activities and didactic guide), technical secretary with educational institutions and centers, web creation and maintenance, management of social networks, and technical production.

Url’s
Dia de la diversitat

Categories

Posters


C/ Huelva, 16
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona – ES)

Phone: +34 93 474 55 97
E-mail: airun@airun.cat